Anunț privind contractarea serviciilor de organizare evenimente în perioada ianuarie – decembrie 2024

Asociaţia Obştească „Initiative 4 Peace” (I4P) este o organizație neguvernamentală fondată pentru a promova procese democratice inovative și incluzive în domeniile de securitate națională și regională, peacebuilding și egalitatea de gen. I4P pledează pentru rezolvarea conflictelor prin metode pașnice și dezvoltă instrumentarul necesar, acordă suport și consultanță factorilor de decizie pe acest segment și pe domenii conexe.

Procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (servicii).

Scopul achiziției este:

A.O.„Initiative 4 Peace” anunță concurs public pentru selectarea companiei ce va presta servicii de organizare evenimente în diferite localități din Republicii Moldova în perioada ianuarie – decembrie 2024.

Perioada clarificărilor: 17 – 22 ianuarie 2024.

Perioada de depunere a ofertelor: 22 – 31 ianuarie 2024.  

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț.

Pentru eventualele întrebări, vă rugăm să expediați un mesaj pe adresa de e-mail:  [email protected] sau să sunați +37369113801

Pentru mai multe informații cu privire la activitățile Asociației, vă rugăm să accesați:  https://i4p-md.org/

Termen limită de aplicare: Ofertele trebuie să fie expediate pe adresa electronică [email protected] indicând „contractarea serviciilor de organizare evenimente” în titlul mesajului, nu mai târziu de 31 ianuarie 2024, ora 18:00

Companiile interesate prezintă următorul set de documente:

  1. Ofertă tehnică, care conține:
  2. Datele de contact ale companiei;
  3. Persoana de contact;
  4. Rechizitele bancare ale companiei;
  5. Semnătura persoanei autorizate;

   Ștampila umedă a companiei.

  • Oferta financiară.

Prețurile indicate de Participant în oferta financiară, vor fi stabilite obligatoriu în MDL, inclusiv TVA;

Oferta financiară va fi prezentată în conformitate cu formularul anexat la sfârșitul documentului;

Oferta financiară ce nu va corespunde cerințelor înaintate, se va considera neconformă, cu ulterioară respingere a ei;

Valabilitatea ofertei financiare va fi de un termen de minimum 60 zile.

Doar compania selectată va fi contactată!

I4P promovează incluziunea și nu acceptă comportamentul discriminatoriu și orice formă de corupere. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice.


 

Comments are closed.