De ce sunt importante drepturile de proprietate intelectuală (DPI) pentru încurajarea comerțului între părțile CEFTA?

0

Drepturile de proprietate intelectuală – un concept pe care îl întâlnim adesea, despre care se vorbește pe scară largă și care totuși pare abstract și oferind o protecție aproape inaccesibilă companiilor mici și mijlocii. Spargem mitul – ce sunt drepturile de proprietate intelectuală? De ce sunt ele importante? Și cum intenționează CEFTA să stimuleze în continuare comerțul prin implementarea cadrului drepturilor de proprietate intelectuală?

Care sunt drepturile de proprietate intelectuală și de ce sunt acestea importante pentru economie?

Scopul principal al drepturilor de proprietate intelectuală este de a proteja și de a asigura drepturile creatorilor și proprietarilor de invenții, desene, lucrări creative. Procedând astfel, drepturile de proprietate intelectuală încurajează dezvoltarea și distribuția de noi produse și servicii. Drepturile de proprietate intelectuală acoperă o arie largă, ele includ drepturi de proprietate industrială precum brevetele și mărcile comerciale, dar și drepturile de autor și drepturile conexe pe care le vedem în muzică, film și alte domenii creative. Drepturile de proprietate intelectuală protejează, de asemenea, informațiile nedezvăluite, cunoscute în mod obișnuit ca secrete comerciale și know-how, asigurând o concurență loială între companii.

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală are un rol vital în creșterea economiilor actuale. Pe de o parte, ajută la promovarea inovației, permițând companiilor inovatoare să se dezvolte, permițându-le să-și diferențieze produsele de cele ale concurenților. Acest lucru este deosebit de important pentru start-up-uri și IMM-uri, deoarece protecția inovațiilor lor face echitabile condițiile de joc, permițându-le să concureze cu companii mult mai mari.

Protecția proprietății intelectuale aduce beneficii consumatorilor și societății în ansamblu. Ajută la furnizarea consumatorilor de produse și servicii inovatoare, iar concurența pe care o creează are, de asemenea, tendința de a reduce prețurile. Un alt aspect important este că ajută la protejarea consumatorilor de produsele contrafăcute și piratate, protejând sănătatea și siguranța acestora, deoarece aceste produse adesea nu respectă standardele de siguranță.

Care sunt dificultățile cu care se confruntă întreprinderile?

Studiile recente au arătat că în domeniul legilor și reglementărilor privind proprietatea intelectuală, toate părțile au implementat în anii precedenți modificări în legislație, iar legislația națională este într-o mare măsură armonizată cu prevederile acordului OMC privind drepturile de proprietate intelectuală legate de comerț ( TRIPS) și acquis-ul UE.

Cu toate acestea, există anumite dificultăți în aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Companiile și camerele de comerț raportează că se confruntă cu următoarele obstacole:

• Proces de înregistrare costisitor și lung, individual pentru fiecare piață și/sau la nivelul UE

• Geo-discriminarea încă există

• Sistemele juridice nu oferă suficientă protecție, procese judiciare costisitoare și lungi

• Administrațiile vamale nu dispun de un regulament unificat pentru determinarea drepturilor care decurg din proprietatea intelectuală (adică pentru a verifica dacă ceva este o copie sau un original)

• Oficiile de proprietate intelectuală care se ocupă de protejarea acestor drepturi nu au suficient schimb de practică cu alte părți

• Există o lipsă de armonizare, sistematizare și sistem electronic al administrațiilor vamale

De ce sunt importante drepturile de proprietate intelectuală pentru promovarea comerțului dintre părțile CEFTA?

Compania de proprietate intelectuală, BERIN, a subliniat că globalizarea, oportunitățile facilitate de comerț pe piața mondială și importanța economică tot mai mare a proprietății intelectuale sunt motorii creșterii economice. „Sectoarele care se bazează pe DPI reprezintă o parte semnificativă a economiilor dezvoltate și în curs de dezvoltare, în ceea ce privește PIB-ul, ocuparea forței de muncă, impozitele, veniturile și importanța strategică. IPR promovează, de asemenea, investițiile străine directe (ISD) și transferul de tehnologie către economiile dezvoltate și în curs de dezvoltare.

Integrarea piețelor pentru bunuri și servicii ar permite economiilor mici CEFTA să devină parte nu numai a lanțurilor de aprovizionare și a rețelelor de producție regionale, ci și globale, ceea ce, la rândul său, ar reduce costurile pentru consumatori și ar face aceste economii mai atractive pentru investițiile străine. Mai mult, dintr-un cadru regional, integrarea este o condiție prealabilă pentru intrarea în UE, ceea ce ar pregăti deschiderea pieței regionale a serviciilor economiilor CEFTA pentru a funcționa în cadrul pieței unice a UE. ISD-urile în special promovează investițiile străine directe și, prin încurajarea inovației, oferă companiilor mari și mici o gamă largă de instrumente care să contribuie la promovarea succesului lor în  beneficiul consumatorilor și a societății printr-un flux continuu de produse și servicii inovatoare, competitive, extinderea stării generale a cunoașterii societății. Rezultatul constă într-un ciclu de împărtășire și exploatare a cunoștințelor noi și utile, care în cele din urmă aduce beneficii întregii societăți.”

Ce înseamnă noul cadru CEFTA în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală?

Unul dintre obiectivele secțiunii privind măsurile comerciale transversale din Planul de acțiune pentru piața regională comună 2021-2024 este adoptarea unui nou cadru E-work privind aspectele legate de comerț ale proprietății intelectuale și drepturilor conexe până în 2023.

Scopul noului cadru este de a oferi reglementări armonizate sau standarde minime de protecție juridică în diferite domenii ale DPI, precum și de a îmbunătăți procedurile de aplicare care au fost recunoscute de întreprinderi ca fiind lipsă și care au nevoie de muncă. Noul cadru va ține cont de practicile UE și de cele globale (TRIPS), va fi îmbunătățit suplimentar prin coordonarea mai bună dintre oficiile de proprietate intelectuală.

Experții CEFTA au convenit deja la nivel tehnic asupra textului Deciziei Comitetului mixt, care urmărește să adere îndeaproape la cele mai recente evoluții legislative ale Uniunii Europene.

Decizia Comitetului mixt va încerca să faciliteze cooperarea între părți în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală prin:

• Armonizarea standardelor minime pentru protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală între părți în vederea eliminării barierelor comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuală;

• Promovarea inovației tehnologice, transferul și diseminarea tehnologiei între părți;

• Promovarea protecției și aplicării efective și adecvate a drepturilor de proprietate intelectuală, asigurându-se că implementarea măsurilor și procedurilor de aplicare nu devin ele însele bariere în calea comerțului.

Standardele minime armonizate includ principiul nediscriminării între părțile CEFTA, astfel încât protecția oferită persoanelor fizice sau întreprinderilor  să fie oferită persoanelor fizice, întreprinderilor, altor părți CEFTA. Acest lucru se aplică și în cazul oricărui tratament favorabil acordat oricăreia dintre părțile CEFTA, se extinde și asupra persoanelor fizice sau întreprinderilor altor părți CEFTA.

Decizia introduce, de asemenea, un regim de epuizare armonizat pentru mărcile comerciale, desenele și modelele între părțile CEFTA pentru a facilita comerțul liber. În cazul în care bunurile sau serviciile sunt introduse în mod legal pe piața oricărei părți CEFTA, protecția mărcii sau a desenelor comerciale a acestora este considerată epuizată, iar bunurile sau serviciile pot fi comercializate între persoane fizice sau întreprinderi din părțile CEFTA fără invocarea protecției juridice. Acest lucru crește concurența. În plus, Decizia pune un accent puternic pe promovarea inovației tehnologice și pe transferul de cunoștințe între părțile CEFTA, prin furnizarea de reguli armonizate privind informațiile nedivulgate, în special în ceea ce privește compensarea daunelor, în conformitate cu acquis-ul UE. De asemenea, va fi format un nou organism CEFTA, Subcomitetul pentru drepturile de proprietate intelectuală, care va consolida cooperarea dintre autoritățile responsabile din cadrul părților.

În practică, decizia va permite coordonarea între părți în ceea ce privește stabilirea unei abordări unificate de protecție și aplicare a DPI. Ca rezultat al acestei coordonări, vom avea în curând schimb de informații relevante în timp real pentru aplicarea măsurilor vamale, implementarea instrumentelor online și digitalizarea dosarelor legate de drepturile de proprietate intelectuală, activități de creștere a gradului de conștientizare și înființarea de birouri de asistență privind proprietatea intelectuală și puncte focale pentru a implica IMM-urile, în protejarea și dezvoltarea drepturilor lor de proprietate intelectuală prin activitățile educaționale și cooperarea continuă cu organismele Uniunii Europene, în special cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

Noul cadru CEFTA este un element mic, dar important, în cadrul Planului de acțiune pentru piața regională comună, care contribuie la consolidarea integrării CEFTA a drepturilor de proprietate intelectuală ca parte a pieței comune, facilitând comerțul intra-CEFTA cu bunuri și servicii și comerțul cu Uniunea Europeană pentru un economie mai durabilă și incluzivă.